Tổ chức là gì? Tìm hiểu chi tiết về cấu trúc và mục đích tổ chức

By   Lionel    23/11/2019

Tổ chức là gì? Hầu hết chúng ta đều làm việc trong một tổ chức của mọi người. Cùng tìm hiểu khái niệm về tổ chức là gì qua bài viết sau đây cùng chúng tôi.

Tổ chức là gì ? Hầu hết chúng ta đều làm việc trong một tổ chức của mọi người. Thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi đến mức ý nghĩa của nó đôi khi có thể bị mất. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu một cách chính xác về cấu trúc và những vấn đề liên quan đến của tổ chức.

Tổ chức là gì?

Tổ chức là gì?

Tuỳ vào mỗi lĩnh vực mà tổ chức sẽ được định nghĩa theo một cách khác nhau. Nhưng ở khái niệm chung, chúng ta có thể nói tổ chức là việc xác định, bố trí công việc của doanh nghiệp và thiết lập các mối quan hệ thẩm quyền giữa chúng. Khi thực hiện chức năng tổ chức, người quản lý xác định các phòng ban và phân công các hoạt động để chúng có thể được thực thi hiệu quả nhất.

Tổ chức bao gồm sự phân chia công việc giữa các nhân viên và liên kết các nhiệm vụ hướng tới mục tiêu cuối cùng của công ty. Nó cũng có thể được gọi là một trong những chức năng quản lý quan trọng nhất, cùng với điều phối công việc của nhân viên, mua sắm tài nguyên và kết hợp chúng để theo đuổi các mục tiêu của công ty.

Các loại cấu trúc tổ chức

Cơ cấu tổ chức chính thức: Cơ cấu tổ chức của các công việc và vị trí với các hoạt động và mối quan hệ cụ thể được gọi là cấu trúc tổ chức chính thức. Nó được tạo ra bởi quản lý để đạt được các mục tiêu của công ty và có những loại chính như sau:

Tổ chức đường dây: Tổ chức đường dây là mô hình nhận thức lâu đời nhất và đơn giản nhất, trong đó giám sát viên có sự giám sát hoàn toàn đối với cấp dưới. Luồng thẩm quyền là từ người điều hành cấp cao nhất đến người ở cấp thấp nhất của tổ chức.

Tổ chức chức năng: Cấu trúc tổ chức chức năng là một trong đó nhiệm vụ kỹ lưỡng là quản lý và chỉ đạo nhân viên, được nhóm lại theo chức năng hoặc loại công việc liên quan.

Tổ chức Line and Staff: Kiểu cấu trúc tổ chức này là một sự cải tiến so với tổ chức đường truyền thống. Các hoạt động chính và hỗ trợ trong tổ chức và nhân viên có liên quan đến đường dây giám sát bằng cách bổ nhiệm giám sát viên và chuyên gia, những người có liên quan đến quyền hạn của đường dây.

Tổ chức quản lý dự án: Tổ chức dự án không phải là một tổ chức độc lập. Thay vào đó, nó được thiết lập trong một tổ chức để hoàn thành các mục tiêu của dự án hoặc công ty. Nó được lãnh đạo bởi người quản lý dự án, người chịu trách nhiệm cho các mục tiêu dự án.

Tổ chức ma trận: Tổ chức ma trận là cấu trúc mới nổi của tổ chức, là sự kết hợp giữa tổ chức chức năng và tổ chức dự án. Trong một tổ chức như vậy, các bộ phận chức năng như sản xuất, kế toán, tiếp thị, nguồn nhân lực, v.v ... tạo thành một chuỗi chỉ huy theo chiều dọc, trong khi bộ phận dự án tạo thành dòng thẩm quyền theo chiều ngang.

Cơ cấu tổ chức không chính thức: Mối quan hệ giữa các nhân viên, dựa trên thái độ, định kiến ​​và lợi ích cá nhân hơn là các thủ tục. Đó là hệ thống kết nối cá nhân và xã hội, mà sự sáng tạo không cần thiết bởi tổ chức chính thức.

Mục đích của tổ chức là gì?

Mục đích của cấu trúc tổ chức là thiết lập một hình thức để họ có thể làm việc tốt hơn với nhau để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, điều mà một tổ chức hướng tới là đích đến đã đề ra thông qua những hoạt động của họ. Muốn như vậy thì sẽ cần làm được những vấn đề như:

Nhóm các hoạt động là cần thiết để đạt được mục tiêu.

Việc phân công mỗi nhóm cho một quản lý có thẩm quyền cần thiết để giám sát nó.

Tạo sự phối hợp theo chiều ngang và chiều dọc trong cấu trúc doanh nghiệp.

Mục đích của việc tổ chức chức năng quản lý là tạo ra một môi trường rõ ràng để mọi người biết ai sẽ làm gì, ai chịu trách nhiệm về kết quả nào, loại bỏ những trở ngại đối với hiệu suất gây ra bởi sự nhầm lẫn và đảm bảo sự chắc chắn của việc chuyển nhượng để tạo ra một môi trường để đạt được hiệu quả của mọi người đối với việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

Việc tổ chức là bước đầu tiên trên hành trình thành công của mỗi cá nhân hay tập thể. Không có tổ chức thì công việc và quá trình sẽ không có định hướng. Với mục đích đó, tổ chức giúp bạn bắt đầu con đường thành công trở nên rộng mở hơn. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu được tổ chức là gì và bản chất của nó một cách rõ ràng hơn.

>>> Xem thêm các bài viết:

5/5 (2 bình chọn)