Bài viết gần đây

Tin Tức
08/10/2019

Bản mô tả công việc – “Xương sống” của quản trị nguồn nhân lực

Bản mô tả công việc rất quan trọng trong quá trình tuyển dụng việc làm. Bạn sẽ biết rõ công việc hàng ngày giúp tối ưu thời gian và hiệu suất được cao hơn.

Tin Tức
08/10/2019

Lương Gross và Net là gì? Lương Gross, Net bao gồm những thứ gì?

Lương Gross, Net là gì? Bạn đã biết cách tính lương Gross, Net như thế nào chưa? Bài viết sau sẽ giúp bạn tính 2 loại lương này. Tìm hiểu ngay