Vai trò của nhân lực trong sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay

By   Lionel    30/12/2019

Nhân lực và nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế. Vậy nhân lực là gì? Nếu bạn đang thắc mắc hãy tìm hiểu qua bài viết sau.

Nhân lực và nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế. Vậy nhân lực là gì? Nhân lực được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào và làm sao để phát triển nguồn nhân lực, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Nhân lực là gì? Đánh giá nguồn nhân lực

Khái quát chung về nhân lực

Nhân lực là sức lực của con người, là trí tuệ và tài năng có trong mỗi người đạt đến một mức độ nhất định có thể tham gia vào quá trình lao động, tạo ra sản phẩm lao động.

Nguồn nhân lực chính là lực lượng lao động của một tổ chức kinh tế, là số lượng người đáp ứng cho nhu cầu của một công ty, tổ chức. Bộ phận nhân sự thực hiện đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng nguồn nhân sự, giám sát các hoạt động khác nhau của việc làm nhân sự.

Để có thể tuyển chọn được một nhân lực chính thức của một công ty, tổ chức, nhà tuyển dụng cần trải qua các quy trình như đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ, phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo nhân lực.

Vai trò của nhân lực trong sự phát triển kinh tế xã hội: con người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Không có nhân lực, mọi việc dường như bất khả thi ngay cả khi công nghệ máy móc hiện đại có phát triển đến đâu.

Đánh giá nguồn nhân lực

Nhân lực được đánh giá thông qua số lượng dân cư, chất lượng con người gồm các yếu tố về thể lực, trí lực và phẩm chất. Sức mạnh của nhân lực là khả năng tạo ra của cải vật chất không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, nhân lực là mối quan tâm bậc nhất và là điều quan trọng hàng đầu cho sự phát triển.

Về số lượng: đánh giá dựa trên tổng dân số, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động, tỉ lệ người có việc làm trong lực lượng lao động.

Về chất lượng: đánh giá dựa trên trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực, trình độ văn hóa của nhân lực, kỹ thuật chuyên môn và một số yếu tố khác như phẩm chất văn hóa, lối sống văn minh.

Như vậy, có thể nói nhân lực chính là tổng hòa của trí tuệ và thể lực, đóng góp vào việc sản xuất để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu của hiện tại và tương lai của một đất nước. Việc phát triển nhân lực được xem là đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự phồn vinh của đất nước.

Việc phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực là một đầu tư có chiến lược của các quốc gia, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Dưới đây là một số biện pháp hướng đến phát triển nguồn nhân lực:

Giáo dục và đào tạo kỹ năng: việc phát triển hệ thống giáo dục toàn diện và đào tạo những kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho nguồn nhân lực là cực kỳ quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nâng cao năng lực con người về mọi mặt: như thể lực, tăng cường rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, bền bỉ, sức chịu đựng tốt, rèn luyện trí lực và cả tâm lực, định hướng cho con người những phẩm chất và hành vi đúng đắn trong xã hội.

Việc phát triển nguồn nhân lực gắn liền với việc phân bổ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Cần phải tuyển chọn đúng người, đúng việc, đúng khả năng, để tận dụng tối đa nguồn nhân lực, trọng dụng người tài. Đầu tư phát triển con người không chỉ giúp tăng thu nhập quốc dân mà còn giúp tạo ra môi trường phù hợp để phát huy hết điểm mạnh, khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như ngày nay, cạnh tranh toàn cầu ngày càng cao, dẫn đến yêu cầu về chất lượng nhân lực cũng thay đổi. Bên cạnh những trình độ về chuyên môn, nhân lực cũng cần học hỏi liên tục để bắt kịp và thích nghi với sự phát triển nhanh của nền khoa học công nghệ.

Như vậy, nhân lực chính là nguồn “tài nguyên” của một quốc gia. Hi vọng qua bài viết, bạn đã hiểu hơn về khái niệm nguồn nhân lực, tầm quan trọng cũng như phương hướng phát triển nguồn nhân lực vững mạnh hơn trong tương lai.

>>> Xem thêm các bài viết:

5/5 (2 bình chọn)