CHIA SẺ NHỮNG MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CHUẨN NHẤT

By   Lionel    08/10/2019

Mẫu báo cáo kết quả công việc rất cần thiết để theo dõi tiến độ. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một mẫu báo cáo chi tiết.

Mẫu báo cáo công việc là bản báo cáo tất yếu có mặt ở khắp mọi mặt trong các doanh nghiệp hay tổ chức. Vậy làm thế nào để có một mẫu báo cáo hoàn chỉnh và đầy đủ, chi tiết nhất cho bạn? Mời bạn tham khảo những ý kiến của chúng tôi sau đây.

Khái niệm chung mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo công việc được hiểu là bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công việc theo tuần, theo tháng hoặc theo năm. Kèm theo nó có thể là bản mẫu báo cáo cụ thể cho từng bộ phận. 

Nội dung bản báo cáo chính là các thông tin chi tiết về các công việc mà từng người từng bộ phận phụ trách, kết quả và sản phẩm hay đánh giá của bộ phận phụ trách công việc, hay cả hướng giải quyết cho những công việc chưa làm được. 

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Đặc điểm, vai trò của mẫu báo cáo công việc

Mẫu báo cáo này được sử dụng rộng rãi ở trong các doanh nghiệp và ở cả các tổ chức có người quản lý lao động. Dựa vào bản báo cáo mà bạn đã tích hợp rồi gửi lên cho quản lý thì người quản lý sẽ dựa vào đó để giúp bạn thay đổi và điều chỉnh công việc phù hợp và nâng cao hiệu suất cho bạn hơn.

Người quản lý cùng dựa vào đó để có thể lập ra danh sách khen thưởng, tăng lương hay xử phạt cũng như thăng chức cho nhân viên.

Với từng đơn vị khác nhau thì sẽ có các mẫu báo cáo công việc khác nhau. Nội dung luôn là số lượng, khối lượng và tất cả những công việc đã làm và cả những gì còn tồn đọng và những đề xuất khắc phục đối với những khó khăn mà bạn gặp phải đó để người quản lý sẽ giúp bạn thay đổi để hiệu suất làm việc cao hơn.

Việc làm báo cáo công việc của nhân với cấp trên chính là sự thể hiện trách nhiệm đối với cấp trên của mình. Hơn nữa, nó còn chính là cách để mỗi người với tư cách là những người lao động phải dựa vào những bản báo cáo đó qua từng tuần, từng tháng, từng năm để có thể xem mình đã tiến bộ hơn mỗi ngày trong công việc, số lượng cũng như chất lượng và thời gian làm việc so với những ngày đầu mình mới làm việc.

Phải dựa vào tính chất công việc để có thể đánh giá, xem xét chất lượng và hiệu quả công việc, thế nhưng điều căn bản là kỹ năng công việc luôn luôn phải được cải thiện. 

Hiện có rất nhiều cho rằng việc làm báo cáo kết quả công việc là rất nặng nề và không cần thiết. Thế nhưng, tất cả các doanh nghiệp đều xem đó như là quy định chung bắt buộc trong công ty của họ bởi suy cho cùng rằng trên thực tế họ không thể thuê những nhân viên luôn luôn đi lùi, làm việc thiếu hiệu quả và không có tiến bộ nào trong công việc cả. 

Mà để có thể đánh giá được nhân viên đó có tiến bộ hay thiếu hiệu quả hay không thì chắc chắn chúng ta phải dựa vào những bản báo cáo kết quả công việc đó theo từng tuần, từng tháng, từng năm thì mới có thể biết được. Và qua đó cũng có thể tìm ra giải pháp thích hợp giúp nhân viên làm việc được hiệu quả hơn rất nhiều  nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Trong các doanh nghiệp hiện nay thì họ đều bắt buộc các nhân viên đưa ra cho mình báo cáo kết quả công việc trong một thời hạn nhất định để người chủ doanh nghiệp hay người quản lý có thể nắm bắt được chính xác và cụ thể những công việc đã thực hiện được và chưa thực hiện được để có thể theo sát công việc và đảm bảo chất lượng của sản phẩm cũng như trình độ và hiệu quả của nhân viên thực hiện công việc đó.

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Dựa vào tính chất công việc và tùy vào yêu cầu của doanh nghiệp mà sẽ có sự khác biệt giữa các mẫu báo cáo kết quả công việc. 

Trong tất cả các mẫu báo cáo kết quả công việc, người thực hiện nào cũng luôn phải trình bày rõ tên của mình, chức vụ hiện tại, đang làm công việc ở bộ phận nào, thời gian thực hiện báo cáo, ghi cụ thể nội dung công việc kèm theo nhận xét, đánh giá của trưởng bộ phận hoặc quản lý để đảm bảo tính trung thực, chính xác, đúng đắn cho những nội dung mà người thực hiện đã liệt kê trong bản báo cáo.

Mẫu báo cáo kết quả công việc sẽ phải bắt buộc được thực hiện dưới dạng bảng để có thể giúp cho người thực hiện bản báo cáo có thể dễ dàng thống kê được tất cả các nội dung đã thực hiện. Đồng thời, qua bản báo cáo kết quả công việc mà người thực hiện đã đưa ra thì người theo dõi báo cáo cũng có thể qua đó mà dễ quan sát và đưa ra những đánh giá cụ thể, chi tiết hơn trong bản báo cáo.

Đối với những người lao động đang trong quá trình thử việc chưa có hợp đồng lao động chính thức thì bản báo cáo kết quả công việc là vô cùng quan trọng đối với họ, bởi vì thông qua bản báo cáo kết quả công việc, người quản lý, người hướng dẫn xem đó là căn cứ để có thể đánh giá một cách cụ thể và chi tiết nhất để họ có thể quyết định xem người lao động đó có được ký hợp đồng chính thức hay không hoặc có thể được nhận làm việc tiếp hay không.

Nếu công việc của bạn được đánh giá dựa trên số lượng và sản phẩm kết quả cụ thể để người quản lý có thể đưa ra những đánh giá và nhận xét khách quan nhất thì  bạn cần phải thống kê riêng một cách rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Việc làm báo cáo kết quả công việc, đó không chỉ là công việc của người lao động, mà còn là trách nhiệm của họ nữa. 

Điều đó nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể đánh giá được tổng thể tình hình doanh nghiệp mà hơn nữa qua đó doanh nghiệp cũng có thể điều chỉnh được công việc phù hợp cho người lao động.

Ngoài ra, mẫu báo cáo kết quả công việc dành cho nhân viên tập sự cũng là từ khóa được nhiều người lao động tập sự tìm kiếm, ngoài các nội dung thiết yếu đã được nêu ở trên ra thì trong bản báo cáo còn có cả phần tự đánh giá của người tập sự đánh giá về ý thức và tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc của mình.

Những mẫu báo cáo mà mọi người có thể thử tham khảo

Một mẫu báo cáo đẹp và đáp ứng được đủ yêu  cầu thì người thực hiện mẫu cần phải làm đủ các phần mà mẫu báo cáo bắt buộc phải có( nội dung công việc phải có, kết quả đã đạt được, đánh giá phụ trách bộ phận,…)

Mẫu số 1:

TÊN CÔNG TY

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

                          ........., ngày ....tháng .....năm ....

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC THEO NGÀY

Họ và tên:

Chức vụ:

Bộ phận công tác:

Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4 Tháng:........  Năm: ............

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM 

(NẾU CÓ́)

                                  ĐÁNH GIÁ CỦA

                             PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1

..../.../.......

     

2

       

3

       

4

       

5

       

Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

Mẫu số 2:

CÔNG TY..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

- Lãnh đạo Công ty

- Trưởng phòng Hành chính Quản trị

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Thời gian thử việc từ ngày / ./ đến ngày / /

Vị trí/ Chức danh thử việc:

Người hướng dẫn:

Công việc được giao trong quá trình thử việc:

 

Kết quả hoàn thành:

 

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:

 

 

........, ngày........tháng........năm..........

 

NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

 

 

.........., ngày........tháng.......năm........

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:

 

 

.............., ngày..........tháng........năm........

 

TRƯỞNG PHÒNG HCQT

 

Mẫu số 3:

BÁO CÁO NGÀY – TUYỂN DỤNG

(Ngày …..tháng …… năm ……)

Người báo cáo: 

 

  1. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

KẾT QUẢ

KHÓ KHĂN/GIẢI PHÁP

NS-NV-1.

Đề xuất tuyển dụng

   
 

Xác minh nhu cầu

   
 

Lập kế hoạch và chương trình tuyển dụng

   

NS-NV-2.

Kết quả tuyển dụng trong ngày

   
 

Thực hiện thủ tục tiếp nhận thử việc

   
 

Kết quả thử việc

   

Các cv khác

     
       
  1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG VIỆC:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu số 4:

BÁO CÁO NGÀY – QUẢN LÝ HỒ SƠ

(Ngày …..tháng …… năm ……)

Người báo cáo: 

  1. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

KẾT QUẢ

KHÓ KHĂN/GIẢI PHÁP

NS-NV-5.

  1. Nhận, kiểm tra hồ sơ nhân sự từ nhân viên tuyển dụng.

   
 
  1. Upload hồ sơ, lý lịch lên hệ thống ERP.

   
 
  1. Cập nhập thông tin nhân sự vào bản Tổng hợp nhân sự.

   

NS-NV-6.

     
       

NS-NV-7.

     
       

P1.

Lưu trữ văn bản của phòng nhân sự. 

   
       

P2.

Đăng ký sử dụng văn phòng phẩm của phòng. 

   
       

Công việc khác

     
       
  1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG VIỆC:

……………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu số 7:

BÁO CÁO NGÀY – CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

(Ngày …..tháng …… năm ……)

Người báo cáo: 

  1. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

KẾT QUẢ

KHÓ KHĂN/GIẢI PHÁP

NS-NV-8.

     
       
       
       
       
       
       

NS-NV-9.

     
       
       
       

P1.

Lưu trữ văn bản của phòng nhân sự. 

   
       

P2.

Đăng ký sử dụng văn phòng phẩm của phòng. 

   
       

Công việc khác

     
       
  1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG VIỆC:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Hy vọng với những chia sẻ làm mẫu báo cáo kết quả công việc ở trên có thể giúp bạn làm báo cáo cho mình hoàn chỉnh và đầy đủ nhất.

>>> Xem thêm các bài viết:

5/5 (2 bình chọn)