Kế toán - Ngành nghề ổn định và luôn cần thiết trong xã hội

By   Lionel    01/02/2020

Kế toán là bộ phận quan trọng trong cấu trúc thượng tầng của xã hội, luôn cần tới. Vậy kế toán là gì, công việc của họ và đào tạo những môn gì sẽ có sau đây.

Kế toán là một ngành làm việc ổn định và có tính phổ biến cao, tuy nhiên cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng về mặt phân tích và tính toán các bài toán kinh tế. Vấn đề kinh tế lại là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc thượng tầng của xã hội, bởi vậy công việc kế toán rất thiết yếu.

Vậy ngành kế toán là gì? Công việc của một kế toán? hay ngành học Kế toán bao gồm những môn học nào? đang rất được chú trọng, quan tâm bởi tất cả các đối tượng, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang có nhu cầu định hướng ngành học cho con.

1. Kế toán là gì?

Kế toán được hiểu là tổng hợp quá trình xác định, phân tích, ghi chép, báo cáo các thông tin kinh tế hay giải quyết các bài toán kinh tế cho những người ra quyết định hay những chủ thể kinh tế đó.

 

Kế toán là gì?

 

Những phương thức hợp thành các báo cáo kế toán thường xuyên được gọi là một hệ thống kế toán.

Kế toán được chia làm hai bộ phận hoạt động chính là Kế toán Tài chính (Kế toán Doanh nghiệp) và Kế toán Quản trị (Kế toán công).

Kế toán Tài chính là kế toán tại các đơn vị mang tính chất kinh doanh (doanh nghiệp, công ty với mục tiêu lợi nhuận, ngân hàng cho vay, các bên cung cấp vốn,...). Kế toán Quản trị là đơn vị kế toán hoạt động trong các tổ chức công của Nhà nước, không mang tính chất kinh doanh sinh lợi, các tổ chức phi lợi nhuận, đoàn thể xã hội (bệnh viện, trường học,...).

2. Kế toán trong Tiếng Anh là gì?

Trong Tiếng Anh, “accounting” là ngành kế toán hay công việc kế toán; “accountant” là kế toán viên, người làm ra và giữ những bản báo cáo kế toán (“accounting report/journal”).

3. Công việc của Kế toán

Một người làm công việc kế toán sẽ thực hiện quá trình nhận, phân tích và cung cấp (liệt kê, báo cáo) các thông tin kinh tế đã xử lý (về tài sản và lợi nhuận, nguồn hình thành, sự vận động của vốn và tài sản bằng việc tổng hợp thành những báo cáo kế toán.

Để nắm bắt công việc của kế toán, chúng ta cần hiểu rõ đối tượng phản ánh của kế toán cụ thể là sự hình thành, nguồn phát sinh và biến động của nó cũng như khối lợi nhuận bằng việc sử dụng nguồn vốn đó mang lại. Các thông tin về đối tượng cần được phản ánh đó sẽ giúp cho những người quản lý, những người đứng đầu vận hành doanh nghiệp biết rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dựa vào đó đưa ra những quyết định hợp lý, sáng suốt, phù hợp với tình hình thực tế.

Một nhân viên kế toán phải đáp ứng các yêu cầu nhất định khi đưa ra thông tin báo cáo:

* Là thông tin kế toán liệt kê tài chính, gồm vốn, biến động vốn, lợi nhuận, số dư tài sản (ngắn hạn và dài hạn)

* Là thông tin đã xảy ra, hiện thực, chính xác, số liệu từ nguồn tin cậy, không bịa đặt

* Là thông tin có giá trị pháp lý

4. Ngành kế toán cần học những gì?

Hiện nay, ngành học Kế toán xuất hiện trong tất cả các khối ngành kinh tế. Ngành học Kế toán nhiều khi đi đôi với các ngành khác như Kế toán - Kiểm toán, Kế toán - Tài Chính - Ngân hàng,v.v.

 

Tìm hiểu công việc của kế toán

 

Sinh viên ngành Kế toán sẽ được trang bị kiến thức về khung pháp lý mảng Kế toán, hệ thống kế toán chuẩn mực của quốc tế và của Việt Nam; kiến thức và phương pháp thu thập, xử lý, kiểm tra, tính toán số liệu kinh tế và quy trình hoàn thành báo cáo về tình hình biến động tài chính (vốn, tài sản và lợi nhuận) cũng như hiệu suất hoạt động, quản lý doanh thu theo các kế hoạch, chính sách kinh doanh; ngoài ra còn phải vững vàng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp đối với ngành Kế toán.

Ngoài nền tảng các kỹ năng học thuật, sinh viên ngành Kế toán cũng phải trang bị và rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng sử dụng các phần mềm soạn thảo (Excel, Word, PowerPoint…), giao tiếp, lập kế hoạch, quản lý thời gian, tác phong làm việc,...

Các môn học chủ yếu của ngành này là:

* Nhập môn tài chính tiền tệ

* Nguyên lý kế toán

* Phân tích báo cáo tài chính

* Lập và trình bày báo cáo tài chính

* Thuế

* Ứng dụng tin học trong kinh doanh

* và nhiều môn học đặc thù khác

Các trường ở Việt Nam uy tín trong việc đào tạo ngành Kế toán là FTU, NEU, UEF, IU, HUTECH,...

Công việc của ngành Kế toán đa dạng và hấp dẫn nhưng đòi hỏi một người cần có kiến thức vững vàng và tự tin để theo đuổi nó. Việc tìm hiểu ngành này ngay từ những bước đầu sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tinh thần một cách kỹ càng và có định hướng tốt cho tương lai.

>> Tham khảo bài viết khác:

5/5 (2 bình chọn)